среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie sztachetki Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie zada zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu do urzędu poza wyjątkowymi przypadkami.

Projekotwanie sztachety plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie zada pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie nie licząc kilku wypadków.

Plot z plastyku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma ościennymi działkami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów przy drogach prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno określać gatunek ogrodzenia, metodę dokonania jego instalacji a także zaplanowany termin startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w celach budowlanych oraz o ile jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do stawiania balustrady Winylowe na plot i bramę ze sztachet potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak zamierzane ploty plastikowe na plot i bramkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku gdy proponowane balustrady PCV na plot i bramkę ze sztachetprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий